Σ΄αυτές τις κοινές προσπάθειες πρέπει να περιλαμβάνεται η δημιουργία κοινού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, ενώ η ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ δημιουργείται με παραμέτρους, τις οποίες καθόρισε η Ουάσιγκτον και οι οποίες ως τα τέλη της δεκαετίας μπορεί να δημιουργήσουν απειλή για τις ρωσικές στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις. Όπως είπε ο βουλευτής, σ΄αυτή την κατάσταση η Ρωσία θα αναγκαστεί να προβεί σε ανάλογα βήματα.