Πρόκειται για συνέχιση των δοκιμών πιστοποίησης του αεροσκάφους με στόχο τη διεύρυνση των όρων εκμετάλλευσης των αεροσκαφών αυτού του τύπου σε δύσκολες καιρικές συνθήκες χωρίς την επέμβαση των πιλότων μέχρι και τη στιγμή της έναρξης της κίνησης του αεροσκάφους στη λωρίδα απογείωσης-προσγείωσης.