Μιά εκτενής έκθεση για τα έκτακτα κλιματικά φαινόμενα που συντάχτηκε από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή θα εκδοθεί τον Φεβρουάριο του 2012, ενώ προς το παρόν έχει δημοσιευθεί μόνο σύντομη περίληψη της μελλοντικής έκθεσης.

Το κύριο συμπέρασμα των εμπειρογνωμόνων είναι η ανάγκη της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από την καύση των υδρογονανθράκων τουλάχιστον κατά δύο φορές. Αντίθετα μας περιμένει  μιά απότομη αύξηση του αριθμού των φυσικών κατακλυσμών, και  οι μεγάλες απώλειες για την υγεία των ανθρώπων και την οικονομία μπορούν να γίνουν το κύριο πρόβλημα.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης είναι ανησυχητικά,- θεωρεί ο υπεύθυνος του προγράμματος «Κλίμα και την Ενέργεια" του   Παγκόσμιου Ταμείου Άγριας Φύσης Αλεξέι Κοκόριν.

-«Η ιδιομορφία της έκθεσης συνίσταται στο ότι συντάχτηκε άκρως επιστημονικά και ότι  υποδείχνει αυστηρά και  πολύ επισταμένα με ποιά πιθανότητα, δηλαδή  σε τι ποσοστιαίο συσχετισμό «θα γίνει ή δεν θα γίνει» μπορεί να προβλεφτεί το κάθε φαινόμενο για κάθε συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, από την έκθεση προκύπτει ότι μερικά φαινόμενα  που συμβαίνουν σήμερα μία φορά κάθε 20 χρόνια, μπορούν ως το 2040-2060 να συμβαίνουν πολύ συχνότερα ακόμα και μία φορά κάθε 2-3 χρόνια»,-παρατήρησε ο Αλεξέι Κοκόριν.

Όλα τα σενάρια της  Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή έχουν συνταχθεί σε τρείς παραλλαγές – ελάχιστης, μεσαίας και μεγαλύτερης παρέμβασης του ανθρώπου στο κλιματικό σύστημα. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα επιχειρήματά τους θα αποτελέσουν τη βάση γιά την λήψη από τη διεθνή κοινότητα νέων αποφάσεων για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Σήμερα τα όρια εκπομπών ρυθμίζονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο επικύρωσαν 181 χώρες στις οποίες αναλογεί το 61 και πλέον τοις εκατό των εκπομπών. Η πρώτη περίοδος ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, στο πλαίσιο του οποίου οι αναπτυγμένες χώρες έχουν ποσοτικές δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2012. Οι περισσότερες από τις αναδυόμενες χώρες τάσσονται υπέρ της επιβολής μίας άλλης περιόδου δεσμεύσεων ως το 2018. Μερικές από τις αναπτυγμένες χώρες, μαζί και η Ρωσία, η Ιαπωνία και ο Καναδάς, θεωρούν ότι το Πρωτόκολλο του Κιότο έχει εξαντληθεί πια και χρειάζεται να αντικατασταθεί από νέα κλιματική Συνθήκη. Ακριβώς αυτό το θέμα θα γίνει το κύριο στην κλιματική Διάσκεψη, που θα γίνει στο Ντέρμπαν, πόλη της Νοτίου Αφρικής από τις 28 Νοεμβρίου ως τις 9 Δεκεμβρίου του 2011.