Ο διαπλανητικός σταθμός Phobos-Grunt, που προορίζεται για τη μεταφορά δειγμάτων εδάφους από το δορυφόρο του Άρη, είχε εκτοξευτεί από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ τη νύχτα προς τα ξημερώματα της 9ης Νοεμβρίου. Εξαιτίας βλάβης του κινητήρα, ο οποίος έπρεπε να μεταφέρει τη συσκευή σε τροχιά πτήσης προς τον Άρη, ο δορυφόρος έμεινε σε περίγεια τροχιά. Όλες οι προσπάθειες σύνδεσης με το δορυφόρο ως σήμερα απέβηκαν άκαρπες.