Έχει υιοθετηθεί απόφαση για τη δημιουργία Ενιαίου Διαστημικού Συστήματος Εντοπισμού και Διεύθυνσης Μάχης.

Στη σύνθεση του συστήματος θα περιληφθούν οι διαστημικές συσκευές νέας γενιάς και τα εκσυγχρονισμένα κέντρα διοίκησης και ως αποτέλεσμα δημιουργείται η δυνατότητα επισήμανσης της εκκίνησης οποιωνδήποτε βαλλιστικών πυραύλων από οποιοδήποτε σημείο σε απόσταση μέχρι και 6 χιλ. χλμ.