Πρώτη ψηφιοποιημένη συλλογή έγιναν 550 αριστουργήματα της ιταλικής ζωγραφικής, από τα οποία άρχισε η ίδρυση του Μουσείου. Για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτήθηκαν πάνω από 2 χρόνια και 100 χιλιάδες ευρώ.