Επίσης διευκρίνισε ότι την εποχή της παγκοσμιοποίησης και της σύγκλισης ένα μέρος του ακροατηρίου των ΜΜΕ, που εργάζονται στο χώρο της ΚΑΚ, βρίσκεται έξω από τα όρια των εθνικών συνόρων.

Ο Αντρέι Μπυστρίτσκι θεωρεί σημαντική την ικανότητα των ΜΜΕ να προσελκύσουν με το μέρος τους το φιλικά διατεθειμένο μέρος του ξένου ακροατηρίου.