Επίσης τόνισε ότι τα ξένα δείγματα μπορεί να αγοράζονται σε ένα αντίτυπο με στόχο την ανάλυση του εφοδιασμού των ξένων στρατιωτών.

Ο Μεντβέντεφ θεωρεί ότι η έννοια «νέες ένοπλες δυνάμεις» προϋποθέτει νέο σύστημα οργάνωσης, νέο τεχνικό εξοπλισμό και νέες συνθήκες υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων του μισθού και της στέγασης.