Παρ’ όλο που η Ρωσία διαθέτει τεράστια αποθέματα διαφόρων ειδών ενεργειακών πόρων – πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα – αναπτύσσει ταυτόχρονα  και την παράλληλη ενέργεια, π.χ. την γεωθερμική είτε με την χρήση βιολογικών καυσίμων. Μάλιστα, πάνω στη βάση των υπερσύγχρονων καινοτομικών τεχνολογιών και με την ενεργό υποστήριξη των ιδιωτών επιχειρηματιών, που είναι έτοιμοι να επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε τέτοια σχέδια. Η θέση αυτή εξηγείται πολύ εύκολα. Σε μεγάλη ως προς την έκτασή της χώρα είναι πολύ πιο βολική η χρησιμοποίηση των εγχώριων πρώτων υλών για την παραγωγή της ενέργειας. Ακριβώς τέτοιο σχέδιο υλοποιείται στην Πένζα,- είπε ο Ράιφ Βασίλοφ, πρόεδρος της Κοινότητας Βιοτεχνολόγων της Ρωσίας.

-«Εκεί υπάρχει μία από τις καλύτερες στη χώρα επιχείρηση με πολύ καλή προοπρική – η επιχείρηση «Μαγιάκ» που παράγει διάφορα είδη χάρτου. Για την πρεταίρω ανάπτυξη αυτής της επιχείρησης σήμερα απαιτείται νέα ενεργειακή ισχύ. Στην περιοχή Πένζας τέτοια ισχύ μπορεί να δημιουργηθεί μαζί και πάνω στη βάση της επεξεργασίας της βιολογικής μάζας. Προτείναμε να υλοποιηθεί  ένα σχέδιο που θα  κέντριζε ζωηρό ενδιαφέρον της κοινοπραξίας των επενδυτών»,- σημείωσε ο ο Ράιφ Βασίλοφ, πρόεδρος της Κοινότητας Βιοτεχνολόγων της Ρωσίας.

Η χρησιμοποιήση ως βιολογικού καυσίμου των απόβλητων της δασικής και της βιομηχανίας κατεργασίας ξυλείας, κάνει δυνατή την επίλυση πολύ σοβαρών οικολογικών προβλημάτων,- θεωρεί ο Σεργκέι Χεστάνοφ, διευθυντής της εταιρειας ALOR.

-«Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ στο Αρχάγγελσκ μία μεγάλη επιχείρηση κατεργασίας ξυλείας. Γύρω της υπάρχουν βουνά αποβλήτων, που δεν χρησιμοποιούνται. Απ’ αυτην την άποψη, τα σχέδια  χρησιμοποίησης των βιοκαυσίμων σαν πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια, αξίζουν κάθε υποστηρίξη έστω και για την επεξεργασία αυτών των τεράστιων οργανικών αποβλήτων. Εκτός απ’ αυτό, η ηλεκτρική ενέργεια, που παράγεται από τα απόβλητα της βιομηχανίας κατεργασίας ξυλείας, είναι ανταγωνίσιμη ως προς την τιμή της.

Ως το 2020 το ποσοστό των παράλληλων πηγών ενέργειας στη Ρωσία προβλέπεται να φτάσει το 4,5%. Εκτός από την χρήση των  βιολογικών καυσίμων, θα αναπτύσσονται και τέτοιες κατευθύνσεις όπως είναι η αιολική και η γεωθεριμική ενέργεια, όπου υπάρχει πολύ καλή προοπτική συνεργασίας με την Ισλανδία που προηγείται σε όλο τον κόσμο σ΄αυτό τον τομέα»,- παρατήρησε ο Σεργκέι Χεστάνοφ, διευθυντής της εταιρείας ALOR.