Το κόμμα Δίκαιη Υπόθεση είναι το πιο νέο κόμμα της Ρωσίας. Ιδρύθηκε το 2008 και καταγράφτηκε το 2009. Εμφανίστηκε πάνω στη βάση τριών φιλελεύθερων κομμάτων – της Πολιτικής Δύναμης, του Δημοκρατικού Κόμματος Ρωσίας και της Ένωσης Δεξιών Δυνάμεων.

Εκτελεί χρέη προέδρου του κόμματος ο Αντρέι Ντουνάεφ.

Φέτος ηγέτης του κόμματος έγινε για λίγο ο επιχειρηματίας Μιχαήλ Πρόχοροφ. Ο Πρόχοροφ δεν είχε καθόλου κομματική και πολιτική πείρα, αλλά ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας καιένας από τους πιο ζηλευτούς γαμπρούς της χώρας. Αργότερα ο Πρόχοροφ ήταν αναγκασμένος να εγκαταλείψει το αξίωμα του αρχηγού του κόμματος.

Τα αδιάκοπα σκάνδαλα γύρω από τις υποτιθέμενες σχέσεις ορισμένων στελεχών του κόμματος με εθνικιστές και εγκληματίες, καθώς επίσης και οι συχνές διασπάσεις συντάραζαν το κόμμα Δίκαιη Υπόθεση κατά τη διάρκεια όλης της προεκλογικής χρονιάς.

Το κόμμα δεν εκπροσωπείται στην Κρατική Ντούμα. Έχει στις γραμμές του 64.000 μέλη. Βασικοί ψηφοφόροι του, όπως θεωρεί το ίδιο το κόμμα, είναι εκείνοι που θα προτιμούσαν να έχουν στα ψηφοδέλτια την ακυρωμένη στήλη "εναντίον όλων".

0Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του προγράμματός του είναι η αύξηση της ποιότητας της ζωής, η ανάπτυξη των συστημάτων υγείας και μόρφωσης, η τελειοποίηση της κρατικής εξουσίας και ο περιορισμός της ασυδοσίας της γραφειοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης και της αποκατάστασης των άμεσων εκλογών σε όλα τα επίπεδα. Το κόμμα τάσσεται υπέρ του εκσυγχρονισμού της οικονομίας πάνω στη βάση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των εγγυήσεων της ασφάλειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το κόμμα Δίκαιη Υπόθεση θέτει σαν σκοπό του την ένταξη της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.