Όπως είπε η εμπειρογνώμονας, στα πλαίσια της κοινωνιολογικής έρευνας στους Καζάχους προτάθηκε να επιλέξουν, σε ποιά χώρα ή ένωση χωρών θα ήθελαν να ζήσουν. «Εξέφρασε επιθυμία να ζήσει σε ένωση της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και του Καζαχστάν το 21,4%. Υπέρ της ΚΑΚ εκφράστηκε το 20,8%, το δε 15% - υπέρ της παλινόρθωσης της Σοβιετικής Ένωσης».