Ο υπουργός τόνισε ότι για τη σταθερή ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου είναι αναγκαίο το προβλέψιμο στον τομέα της διατίμησης και της ζήτησης. Επίσης πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες για μακρόπνοες επενδύσεις στην ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδομής και της ασφάλειας των δρόμων διαμετακόμισης.