Οι ανακριτές θέλουν να πάρουν από τον Λουζκόφ επεξηγήσεις για την αντινομική συναλλαγή του 2009, όταν η κυβέρνηση της Μόσχας αγόρασε τις επιπρόσθετες εκδόσεις μετοχών της Τράπεζας. Το μεγαλύτερο μέρος του χρήματος που πήρε από την κυβέρνηση της Μόσχας (σχεδόν 325 εκατ, ευρώ) η Τράπεζα το χρησιμοποίησε για τη χρηματοδότηση της εταιρείας Premier Estate, κάτι που προκάλεσε ζημιά στην τράπεζα.