Οι αρχές προς το παρόν αναζητούν κατάλληλο τόπο για τον αντιδραστήρα. Αυτός θα είναι ο πρώτος του είδους του αντιδραστήρας, που χρησιμοποιεί θόριο αντί του ουρανίου. Σε αντίθεση από τους αντιδραστήρες ουρανίου, οι αντιδραστήρες θορίου σχεδόν δεν δημιουργούν πλουτόνιο, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ο αντιδραστήρας προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη της δεκαετίας.

Η Ινδία διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα θορίου στον κόσμο, γι΄αυτό γι΄αυτήν είναι δελεαστική η προοπτική εξαγωγής αυτής της τεχνολογίας στις ξένες αγορές.