Η πρόγνωση βελτιώθηκε χάρη στην αύξηση της εισαγωγής νέων αυτοκινήτων. Θα αυξηθεί τόσο η παραγωγή ρωσικών αυτοκινήτων, όσο και των ξένων οχημάτων ρωσικής παραγωγής. Η εταιρία αναμένει ότι το ποσοστό των αυτοκινήτων, που αγοράστηκαν με δάνειο το 2011, θα αυξηθεί στο 43% και θα φτάσει στα 17 δισεκ. δολάρια.