Ως κύριος λόγος για την παραχώρηση της ιθαγένειας έχει αναφερθεί η προστασία της ασφάλειάς τους από τις αλβανικές αρχές του μονομερώς ανακηρυγμένου Κοσόβου.