Το κάθε ένα απ’ αυτά τα συστήματα είναι βαρυτικά γεμάτο από διαστρικό αέριο, σκόνη και σκούρα ύλη.

Οι γαλαξίες αυτοί είναι κατά 100 περίπου φορές μικρότεροι από το Γαλαξία μας. Εκτός απ’ αυτό εκεί πολύ γρήγορα διαμορφώνονται νέα άστρα κατά 1000 φορές γρηγορότερα απ’ ό,τι θεωρόταν νωρίτερα.