Ο Σταθμός Phobos-Grunt  βρίσκεται τώρα σε πολύ χαμηλή τροχιά και κινείται με μεγάλη ταχύτητα γύρω από την Γη. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει την παρακολούθηση του Σταθμού. Ο Phobos-Grunt εκτοξεύτηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ την νύχτα προς την Τετάρτη, αλλά δεν βγήκε στην καθορισμένη τροχιά πτήσης προς τον ΄Αρη. Αν δεν αποκατασταθεί η σύνδεση με τον Σταθμό, τότε θα πέσει προφανώς στη Γη μέσα σε δύο εβδομάδες.