Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΠΟΕ, ο μέσος συντελεστής του εισαγωγικού δασμού στη Ρωσία θα μειωθεί στο 7,8% σε σύγκριση με το 10% το 2011 σε όλα τα προϊόντα. Εκτός αυτού, ο μέγιστος εισαγωγικός δασμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά μέσον όρο στα γεωργικά προϊόντα θα μειωθεί στο 10,8% σε σύγκριση με το 13,2% το 2011. Ο μέσος δασμός στην εισαγωγή βιομηχανικών προϊόντων θα μειωθεί στο 7,3% από το 9,5%.