Ο Κιριένκο τόνισε ότι η κατασκευή νέων αντιδραστήρων δεν προκαλεί αμφιβολίες στη διεθνή κοινότητα γι΄αυτό είναι απόλυτα δυνατή. Η Ρωσία έχει κατασκευάσει Ατομικό Ηλεκτρικό Σταθμό σ΄αυτή τη χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στον τομέα της ασφάλειας.