Την Τετάρτη, η απόδοση της Ιταλίας, στα 10ετή κρατικά ομόλογα έχει ξεπεράσει το 7%. Το όριο αυτό θεωρείται ανώτατο για τις χώρες της Ευρωζώνης.  Πιο πέρα απ’ αυτό το όριο χάνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δάνεια από την ιδιωτική αγορά δανειακού κεφαλαίου και είναι αναγκασμένες να ζητούν χρηματιστική βοήθεια από τα έξω. Έτσι ακριβώς συνέβηκε στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία.

0Η ΕΕ δεν έχει ούτε αρκετά μέσα, ούτε  και εργαλεία για τη σταθεροποίηση της Ιταλίας με αποτέλεσμα η Ευρωζώνη να πέσει σε βαθιά ανεξέλεγχτη συστημική χρηματοπιστωτική κρίση.