Ο Ρασίντ Νουργκαλίγιεφ υπογράμμισε ότι το 2011 στο Υπουργείο Εσωτερικών έγιναν σημαντικές μεταρρυθμήσεις – άλλαξε η δομή του, αυξήθηκαν σημαντικά οι απαιτήσεις προς τις επαγγελματικές και ηθικές ιδιότητες των υπαλλήλων του και δημιουργήθηκε νέα νομική βάση της δράσης των Εσωτερικών Οργάνων.

Σήμερα στη Ρωσία τιμούν εκείνους που εκτελούν την εξαιρετικά δύσκολη υπηρεσία  για την προστασία της δημόσιας τάξης, φροντίζει για την ασφάλεια των πολιτών και με την πρώτη ανάγκη έρχονται για βοήθεια, εκτελώντας τα υπηρεσιακά και τα πατριωτικά τους καθήκοντα,- επισήμανε ο Ρασίντ Νουργκαλίγιεφ.