0Από τις Συμφωνίες, που είχαν υπογραφεί στο Σουχούμ και τη Μόσχα τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2010, προβλέπεται η συγκρότηση στα εδάφη των τριών κρατών ειδικών τελωνειακών οργάνων.