Εκεί παρουσιάζονται 9 από τα 15 του έργα, που διαφυλάχτηκαν ως τις μέρες μας, καθώς επίσης και δεκάδες σχέδια.  Τα εκθέματα στάλθηκαν από τα Μουσεία μιάς σειράς κρατών, μαζί και από τη Ρωσία. Το Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης παραχώρησε τον πίνακα Madonna Litta.

Οι πίνακες για την αποφυγή τυχόν βλαβών, τοποθετήθηκαν σε ειδικά box. Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 5 Φεβρουαρίου. Όλα τα εισιτήρια έχουν ήδη  αααγοραστεί.