Έτσι ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Ρωσίας. Η μείωση του αριθμού των ανέργων καταγράφτηκε σε 58 ρωσικές περιοχές, ενώ σε 22 περιοχές ο αριθμός τους αυξήθηκε.