Όπως προκύπτει από τις μετεωρολογικές προγνώσεις, οι χιονοπτώσεις θα συνεχίζονται και θα πέσουν χιόνια 15 ημερών.

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας της πόλης δουλευούν εντατικά, αλλα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν  αντάξια την υφιστάμενη κατάσταση. Εμφανίστηκε τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση και έγινε πολύ δύσκολη η κίνηση  των μεταφορικών μέσων.