Το ιστορικό μάξιμουμ των 598 δισεκ. δολαρίων των διεθνών αποθεμάτων της Ρωσίας καταγράφτηκε στις αρχές Αυγούστου του 2008. Και η μέγιστη μείωσή τους στα 376 δισεκατομμύρια σημειώθηκε στα μέσα Μαρτίου του 2009, ακριβώς στο αποκορύφωμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Τα διεθνή αποθέματα αποτελούνται από χρήματα σε ξένο συνάλλαγμα, ειδικά δικαιώματα δανεισμού, αποθεματική θέση στο ΔΝΤ, καθώς και από νομισματικό χρυσό.