Το σχέδιο του τελικού Ανακοινωθέντος περιέχει πρόγραμμα δράσης προς αυτή την κατεύθυνση. Γίνεται λόγος πρώτ’ απ’ όλα για  την «όσο το δυνατόν ταχύτερη προσαρμογή της τιμής των νομισμάτων στις απαιτήσεις της αγοράς».

Στο τελικό Ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυδής των G20 επισημάνθηκε η ετοιμότητα των κρατών να «πάρουν επιπρόσθετα μέτρα στήριξης των εσωτερικών αγορών». Οι ΗΠΑ, π.χ. υπόσχονται να προχωρήσουν στη μείωση του δημοσίου χρέους ανάλογα με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.