΄Ετσι ανακοίνωσε την Πέμπτη η Υπηρεσία εξωτερικών και κοινωνικών σχέσεων της Τράπεζας της Ρωσίας. Από τις αρχές του 2011 το απόθεμα χρυσού και συναλλάγματος της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 8,6%.