Το PAK FA διαθέτει μιά σειρά μοναδικές ιδιότητες, συνδυάζοντας της λειτουργίας του επιθετικού αεροσκάφους και του καταδιωκτικού. Είναι εφοδιασμένο με κατ΄αρχήν νέο ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο είναι ολοκληρωμένη η λειτουργία του «ηλεκτρονικού πιλότου» και του εκσυγχρονιζόμενου σταθμού ραντάρ με αντένα φάσεων. Το PAK FA ουσιαστικά είναι αόρατο για τα ραντάρ του εχθρού.