Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο ΄Αμυνας της Ρωσίας ο πύραυλός με υψηλό βαθμό ακριβείας έπληξε τον στόχο στο πεδίο δοκιμών στη χερσόνησο Καμτσάτκα (ρωσική ΄Απω Ανατολή). Σκοπός της εκτόξευσης ήταν η επιβεβαίωση της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας των πτητικών και τεχνικών χαρακτηρισμών του Topol.

Αυτό το πυραυλικό σύστημα, που αποτελεί τη βάση της μονάδας των ρωσικών Πυραυλικών Στρατευμάτων στρατηγικού προορισμού, διακρίνεται για πολύ υψηλό επίπεδο ευελιξίας, αορατότητας και για μικρό χρονικό διάστημα προετοιμασίας για εκτόξευση. Τα αρχικά εγγυημένα χρονικά περιθώρια λειτουργίας του συστήματος ανέρχονταν σε 10 χρόνια, ενώ αργότερα αυξήθηκαν ως 24 χρόνια.