Στο κοινοποιημένο την Τρίτη διορθωμένο σχέδιο των βασικών κατευθύνσεων της χρηματοπιστωτικής πολιτικής για την περίοδο από το 2012 ως το 2014 η Τράπεζα Ρωσίας αύξησε την πρόγνωση για την εκροή φέτος κεφαλαίου από τη Ρωσία από τα 36 στα 70 δισεκ. δολάρια.