Το αυτοματοποιημένο σύστημα διεύθυνσης θα παραδοθεί στα στρατεύματα σε δυο χρόνια.

Το νέο σύστημα θα διακρίνεται από την ταχεία αντίδρασή του. Στις συνθήκες μάχης το κινητό σύστημα επικοινωνίας αναπτύσσεται μέσα σε 6 ώρες και ορισμένα στοιχεία του – σε μερικά λεπτά. Η επικοινωνία εξασφαλίζεται παράλληλα από 4 κανάλια. Σε περίπτωση δημιουργίας παρασίτων από το δορυφόρο, το σήμα θα μεταδίδεται μέσω ραδιοσυ

χνοτήτων ή τηλεφωνικώς.

Στην εξάρτηση του προσωπικού περιλαμβάνεται κράνος με βιντεοκάμερα. Χάρη σ΄αυτό θα εντοπίζεται η θέση κάθε στρατιώτη με ακρίβεια ενός μέτρου.