Εκτός αυτού, οι πιλότοι δεν είχαν περάσει πλήρως την επανεκπαίδευση, που απαιτείται για να μπορούν να διευθύνουν αεροσκάφη τέτοιου τύπου.

Η αναχώρηση του αεροσκάφους πραγματοποιούταν σε κανονικές συνθήκες, σε ακριβή αντιστοιχία με το πρόγραμμα. Η πτήση γινόταν την ημέρα σε απλές μετεωρολογικές συνθήκες και το αεροσκάφος είχε εφοδιαστεί με αρκετή ποσότητα καυσίμου, προς την ποιότητα του οποίου παρατηρήσεις δεν υπάρχουν.