Το μήκος της φθάνει τα 40 μέτρα και σ΄αυτή την οδό βρίσκονται όλο κιόλο 3 σπίτια.

Νωρίτερα ο συντομότερος στη χώρα δρόμος θεωρόταν μία οδός στη Μόσχα μήκους 48 μέτρων.