Οι ενδείξεις της πυρηνικής αντίδρασης εντοπίστηκαν στα δείγματα του αέρα από την εγκατάσταση καθαρισμού του αντιδραστήρα από ραδιενεργά σωματίδια.  Στα δείγματα ανακάλυφθηκαν ραδιενεργά ισότοπα του ξένου (xenon) -133 και  του ξένου-135.

Η εμφάνιση αυτού του αερίου είναι ένδειξη της αντίδρασης της πυρηνικής σχάσης. Παρ’ όλο που η περιεκτικότητα του ξένου στα δείγματα του αέρα ήταν ελάχιστη, για την καταστολή της πιθανής πυρηνικής αντίδρασης άρχισαν να γεμίζουν τον αντιδραστήρα με νερό και βορονικό οξύ.