Το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο της Λιβύης τον εξέλεξε νέο επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης.

Ο αλ-Κιμπ, που είναι ειδικός στην ηλεκτρονική και καθηγητής Πανεπιστημίου, υπογράμμισε ότι τα οικονομικά συμβόλαια θα κριθούν άκυρα μόνο σε περίπτωση, που κατά την υπογραφή τους έλαβαν χώρα δωροδοκίες ή παράνομο έμβασμα χρημάτων στο λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου.