Στην πόλη Μισουράτα, ένα από τα  κέντρα της εξέγερσης, π.χ. οι άνδρες των δυνάμεων των μεταβατικών αρχών εκτελούν, συλλαμβάνουν  χωρίς δίκη και ανάκριση, και υποβάλουν σε ξυλοκοπούν άγρια τους πρόσφυγες από τον οικισμό του οποίου οι περισσότεροι κάτοικοι υποστήριζαν τον Καντάφι.

Η Human Rights Watch απαιτεί από τις νέες αρχές της Λιβύης να εξασφαλίσουν την υποταγή των ενόπλων τμημάτων της Μισουράτα στην ενιαία διοίκηση και την τιμωρία των ενόχων για τις διώξεις των οπαδών του Καντάφι.