Τα σωματίδια αυτού του σπάνιου χημικού στοιχείου με μεγάλη περίοδο ημιδιάλυσης εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση  των δειγμάτων του θαλάσσιου νερού που πάρθηκαν στις 4 Ιουνίου.

Άλλες ραδιονεργοί ουσίες  είχαν εντοπιστεί νωρίτερα  στο έδαφος και το νερό κοντά στον ΑΗΣ. Όλες τους είναι συνέπεια της διάλυσης του ουρανίου κατά  την τήξη του πυρηνικού καυσίμου στους αντιδραστήρες του Φουκουσίμα-1.