Πενήντα ειδικοί του Κέντρου "General Electric" θα ασχολούνται με έρευνες πρώτ’ απ’ όλα στον τομέα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, της  υγείας και των πληροφοριακών τεχνολογιών.  Το Κέντρο αυτό, όπως είπαν εκπρόσωποι της εταιρείας, θα συντελεί στην αξιοποίηση του ρωσικού επιστημονικού δυναμικού σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια.