0Αφού μετέβηκαν στον υποδειγμένο τόπο οι αστυνομικοί της υπηρεσίας ναρκωτικών, ανακάλυψαν κρυψώνα. Ωστόσο αντί των ναρκωτικών, εκεί βρισκόταν έτοιμη για χρησιμοποίηση εκρηκτική συσκευή με εξ αποστάσεως διεύθυνση, γεμισμένη με TNT και νιτρικό αμμώνιο. Κατα τις εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, τέτοιου είδους μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για την ανατίναξη σιδηροδρομικών γραμμών και κτηρίων.