0Ένα από αυτά θα επιλεγεί για πτήση με τον πύραυλο «Καβεσγκιάρ-5» (Ερευνητής-5). Ο πύραυλος θα εκτοξευθεί στην περίοδο από τις 23 Ιουλίου ως τις 23 Αυγούστου σε ύψος 120 χλμ. με κάψουλα 285 κιλών, μέσα στην οποία ακριβώς θα βρίσκεται ο πίθηκος, διευκρίνισε ο Φαζέλι.