Τέτοιο βήμα θα έδινε νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις, ένα από τα προβλήματα των οποίων είναι οι διαφορές γύρω από την υπηκοότητα των νησιών αυτών,- δήλωσε ο Ισάγιεφ στην ιαπωνική εφημερίδα Νιχόν Κεϊζάι (Nihon Keizai). 

Τα νησιά των Νοτίων Κουρίλων Ιτουρούπ, Κουνασίρ, Σικοτάν και Χαμπομάι περιλήφθηκαν στη σύνθεση της πρώην Σοβιετικής ΄Ενωσης με βάση τα αποτελέσματα του Β΄Παγκόσμιου πολέμου. Η κυριαρχία της Ρωσίας που είναι διάδοχος της Σοβιετικής ΄Ενωσης σ΄αυτά τα νησιά, είναι κατοχυρωμένη σε αντίστοιχα Διεθνή Σύμφωνα.