Θα δημοσιεύει εκεί πληροφορίες για την εξωτερική πολιτική της χώρας,  τις προσεγγίσεις της στις βασικές διεθνείς εξελίξεις και για τις επικείμενες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου.

Η νέα σελίδα θα είναι πολύ χρήσιμη για τους πολίτες της Ρωσίας που βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι συνδρομείς της θα μπορούν να παίρνουν πληροφορίες στο κινητό τους στο πλαίσιο της ειδοποίησης για διάφορες  εκτάκτες καταστάσεις στη χώρα παραμονής τους.

Η διεύθυνση εγγραφής σημειωμάτων είναι η εξής: MID_RF και MFA_Russia στα ρωσικά και τα αγγλικά αντίστοιχα.