Θα δημοσιεύσει τις βασικές θέσεις του στη διάρκεια της συνάντησης που θα έχει  με τα μέλη της κυβέρνησης και την ηγεσία και των δύο σωμάτων της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης (Βουλής). ΄Ετσι ανακοίνωσε ο Αρκάντι Ντβορκόβιτς, βοηθός του αρχηγού του κράτους.

Στο διάγγελμα απαριθμούνται οι βασικές κατευθύνσεις της δράσης του κράτους στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής, της αποσυγκεντρωποίησης των αρμοδιοτήτων των οργάνων εξουσίας και της στήριξης του εκσυγχρονισμού της οικονομίας.

Ο πρόεδρος κάθε χρόνο παρουσιάζει δύο διαγγέλματα- το κοινοβουλευτικό και για τον προϋπολογισμό. Το διάγγελμα για τον προϋπολογισμό είναι συστατικό μέρος της επεξεργασίας του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.