0Το μουσειακό συγκρότημα θα αποτελείται από πέντε παλαιά κτήρια, τα οποία θα μεταφέρουν στην Πένζα από διάφορες περιοχές της Ρωσίας.