0Τον Απρίλιο η επικοινωνία με τη συσκευή αποκαταστήθηκε, όμως δεν έγινε δυνατή η αναζωογόνηση των συστημάτων του δορυφόρου. Όλες οι εργασίες με το δορυφόρο έχουν διακοπεί.