΄Ετσι ανακοίνωσε ο Αρκάντι Ντβορκόβιτς, βοηθός του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το μεγάλο συστατικό στοιχείο των υποδομών  της "Γκαζπρόμ"  κάνει δυνατή την κατάταξη αυτού του μονοπωλίου φυσικού αερίου στις εταιρείες των οποίων η εθνικοποίηση  δεν είναι σκόπιμη. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν στις συνθήκες εντατικού ανταγωνισμού που εξασφαλίζουν τα απαραίτητα κίνητρα για ανάπτυξη και τελειοποίησή τους,- πρόσθεσε ο Αρκάντι Ντβορκόβιτς.