Οι φοροεισπράξεις  αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την στήριξη των καθαρών τεχνολογιών. Έτσι είπε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού και Τεχνολογικής Ανάπτυηξης της Ρωσίας.

Οι επιχειρηματίες, κατά τη γνώμη του, δεν πρέπει να βλέπουν τις οικολογικές απαιτήσεις ως κοινωνική ποινή, αλλά ως σωστό τρόπο αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας των εθνικών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές. Ο πρόεδρος κάλεσε σε όλο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των παράλληλων πηγών ενέργειας και σε όλο  το δυνατό  πιο πλατιά προσέλκυση σε τέτοια αξιοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου.