Επίσης είπε ότι τα δυο μέρη συμφώνησαν ειδικό καθεστώς άδειας εισαγωγής ευρωπαϊκών λαχανικών στη ρωσική αγορά. Ο Ονίσσενκο τόνισε ότι η Μόσχα αναμένει από την ΕΕ τον κατάλογο των εργαστηρίων, που θα ελέγχουν τα λαχανικά πριν την αποστολή τους στη Ρωσία.

Επίσης ανακοίνωσε ότι «αυτό το ειδικό καθεστώς θα ισχύει ως τον πλήρη τερματισμό της καταγραφής νέων κρουσμάτων της αρρώστιας στο έδαφος της ΕΕ και ως τη λήξη της μέγιστης εκκολαπτικής περιόδου».